TẦM NHÌN

CLB Nghị lực – ICTU hướng đến một xã hội hòa nhập không rào cản, khích lệ người khuyết tật phát huy được các tiềm năng của họ, tiếp cận bình đẳng và đóng góp hiệu quả cho cộng đồng xã hội.

SỨ MỆNH

CLB Nghị lực – ICTU là nơi:

  • Tập hợp, đoàn kết thành viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những bạn sinh viên khuyết tật
  • Khuyến khích, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ nhau học tập, lao động
  • Tạo điều kiện để các bạn khuyết tật khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thiện ước mơ, tự lực cuộc sống, trở thành người có ích, hòa nhập, bình đẳng xã hội
  • Tiếp sức cho các bạn sinh viên kém may mắn có thể nắm lấy tương lai.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Hỗ trợ bền vững
Lấy người khuyết tật làm trung tâm trong quá trình hỗ trợ và hướng đến tiếp cận quyền
Nâng cao năng lực cho người khuyết tật
Đảm bảo tính minh bạch
Truyền cảm hứng
Sáng tạo
Hợp tác
Có niềm đam mê với công việc nhân đạo