Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Câu lạc bộ Nghị Lực ICTU, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Số điện thoại: 0963900827

Email: nghiluc@ictu.vnclbnghiluc.ictu@gmail.co