BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NGHỊ LỰC
Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Văn Tuân

Chủ nhiệm

Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Phó chủ nhiệm

Chàng trai Nguyễn Xuân Thuận và hành trình đến với đam mê

Nguyễn Xuân Thuận

Phó chủ nhiệm

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN WEBSITE NGHILUC.ICTU.VN
Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Văn Tuân

Quản trị hệ thống website

Hứa Thị Na

Hứa Thị Na

Chịu trách nhiệm về nội dung

Nguyễn Thị Ngọc Giao

Chịu trách nhiệm viết bài, đăng thông tin

hòa

Nguyễn Thị Hòa

Chịu trách nhiệm viết bài, đăng thông tin

Lý Huệ Anh

Chịu trách nhiệm viết bài, đăng thông tin